be.passive a vu le contexte architectural se transformer au cours des 5 dernières années. Des projets qui apparaissaient alors comme extra-ordinaires ont ouvert la voie à des pratiques qui sont devenues aujourd’hui de l’ordre de la norme. Les réalisations passives de qualité se sont multipliées et nous nous en réjouissons.

Aujourd’hui, be.passive se donne de nouveaux projets. Prochainement, nous publierons un livre entièrement consacré à croiser les regards des professionnels sur l’architecture passive en Belgique. Puis le papier cèdera sa place au nouveau site Internet, qui deviendra prochainement le lieu où ça se passe.

be.passive heeft de architecturale context de voorbije 5 jaar zien veranderen. Projecten die toen als buitengewoon geschouwd werden hebben de weg geopend voor praktijken die vandaag bijna normaal geworden zijn. Er duiken steeds meer kwaliteitsvolle passiefprojecten op en daar zijn we blij om.

Vandaag gaat ook be.passive van start met nieuwe projecten. Binnenkort publiceren we een boek, dat volledig gewijd is aan de meningen van de professionals over de passiefarchitectuur in België. En ons papieren magazine maakt voortaan plaats voor onze nieuwe website, waar vanaf alles zich binnenkort zal afspelen.

Pour suivre les nouvelles productions, vous pouvez laisser votre adresse mail ci-dessous.
Indien u op de hoogte wilt blijven van onze laatste producties, laat dan uw emailadres hieronder achter.